Plan om grootste verkeersader Zwammerdam op te knippen tot brink

ZWAMMERDAM - Het idee bestaat om de rotonde op de Steekterweg in Zwammerdam, de belangrijkste doorgaande weg van het dorp, te vervangen voor een zogeheten brink. De kruising zou dan worden opgeknipt, waarbij meer ruimte wordt gegeven aan voetgangers en fietsers.

Met de brink, ter hoogte van de Spoorlaan, zou een betere verbinding tot stand kunnen komen tussen de west- en oostkant van Zwammerdam. Er zou een parkje moeten komen waar de straten voor gemotoriseerd verkeer omheen worden geleid. Ook de Spoorlaan, tussen het Overslagplein en de Vinkebuurt, wordt een fietsstraat. Daarbij krijgen fietsers en voetgangers de ruimte, auto's en andere gemotoriseerde voertuigen zijn daar dan 'te gast'.

Op dit moment wordt het plan onderzocht op haalbaarheid en kosten. Daarna moet een besluit worden genomen door de Alphense gemeenteraad om de brink al dan niet aan te leggen. Het plan heeft geen invloed op de nieuwe woningen die in de omgeving moeten verrijzen. In het gehele plan voor het gebied is het zowel mogelijk om de nieuwe brink te realiseren als de bestaande rotonde te behouden.

Woningbouw

Langs de Spoorlaan moeten ruim 120 nieuwe woningen komen te staan. Dit nieuwbouwproject dat De Verbinding heet, wordt gerealiseerd op een stuk grond waar voorheen zorgwoningen voor cliënten van zorginstelling Ipse de Bruggen stonden. De start van de bouw van dit project staat vooralsnog gepland voor de aankomende winter.

Zodra de nieuwe multifunctionele accommodatie in het dorp klaar is, komt de locatie van basisschool Oranje Nassau vrij. De bebouwing aan de Buitendorpstraat wordt dan gesloopt. Op die locatie moeten zo'n 50 woningen, enkele voorzieningen en mogelijk ook een supermarkt komen.