Plan voor 50 huurwoningen in en naast Het Anker in Hazerswoude-Rijndijk

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - Woningcorporatie Habeko Wonen heeft het voornemen om ongeveer vijftig huurwoningen te realiseren in Het Anker en op het aangrenzende perceel in Hazerswoude-Rijndijk. Zodra uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat die woningen er inderdaad gebouwd kunnen worden, is de gemeente Alphen aan den Rijn voornemens om het voormalige multifunctionele centrum te verkopen aan de woningcorporatie.

Van de vijftig huurwoningen zou 75 procent sociale huurwoningen moeten worden en 25 procent middeldure huurwoningen. Onlangs hebben de gemeente en Habeko Wonen een intentieovereenkomst gesloten. In de aankomende maanden wordt het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Daar wordt eerst een participatietraject voor opgestart, waar een schetsplan uit moet rollen. Dat plan wordt op haalbaarheid getoetst.

Eerder heeft een bouwhistorisch onderzoek plaatsgevonden waaruit bleek dat het gebouw zowel aan de binnen- als buitenzijde een hoge architectonische waardering heeft. 'Het doel van de inschrijvingsprocedure was om een partij te vinden die het pand transformeert naar woningen met behoud van de architectonische waarde. Een aantal partijen heeft een bieding uitgebracht. Omdat de biedingen niet voldeden aan de biedingsvoorwaarden is er niet overgegaan tot gunning', meldt de gemeente Alphen aan den Rijn.

Er bleek wel interesse voor het gebouw, maar het behoud van het interieur en exterieur beperkte de mogelijkheden. 'Tevens heeft het tot een nieuw inzicht geleid, waarbij een uitbreiding, die zelfs het oorspronkelijke gebouw versterkt in haar waarde, een mogelijkheid is.' Aan de hand van dat nieuwe inzicht heeft onder andere woningcorporatie Habeko Wonen het voorstel ingediend voor circa vijftig woningen in en naast het gebouw.