Politiek heeft meer kritiek op nieuwe parkeergarage De Aarhof dan op tot 61 meter hoge woontorens

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het is nog onzeker of de spraakmakende transformatie van winkelcentrum De Aarhof in Alphen aan den Rijn doorgaat. Een meerderheid van de gemeenteraad wil niet dat de gemeente eigenaar wordt van de nieuwe parkeergarage en het parkeerdek, zo werd donderdag duidelijk tijdens de commissievergadering. Maar dat is nou net een van de eisen die de eigenaar van De Aarhof heeft neergelegd bij stadshartwethouder Gerard van As (Nieuw Elan).

'Ik weet niet of dit een breekpunt is voor de projectontwikkelaar', reageert Van As de dag na het politieke debat. Woensdag treedt hij daarover in overleg met de eindverantwoordelijken van De Aarhof.

6,5 miljoen euro zou de gemeente moeten betalen voor de parkeervoorziening. Daar komt nog 2 miljoen euro bij om het parkeerdek te vergroenen. En per slot van rekening blijkt volgens de gemeenteraad uit de voorgerekende jaarbegroting dat de exploitatie verliesgevend is. Ieder jaar zou Alphen geld moeten bijplussen. Van As weerlegt dat laatste overigens op zijn beurt en kondigt aan dat te zullen aantonen met nieuwe cijfers.

'Hij kan er fantastisch aan verdienen'

'Als ik op de stoel van de wethouder ga zitten, zie ik een projectontwikkelaar die heel hoog wil bouwen en gezien de huidige woningmarkt gaat bouwen zonder risico's. Hij kan er fantastisch aan verdienen. Alleen het enige risico dat er is, het parkeren, wordt naar de gemeente geschoven. En dat lukt ze nog ook', zegt Dorpen en Wijken Belangen-raadslid Peter Bontekoe. Hij doelt op het feit dat het college van burgemeester en wethouders akkoord is met het kopen van de parkeervoorziening à 8,5 miljoen euro.

'De parkeergarage gaat per inwoner gemiddeld 5 euro per jaar extra kosten', heeft Ank de Groot van RijnGouweLokaal uitgerekend. 'De rode loper moeten we niet uitrollen voor een projectontwikkelaar. Die moet zelf eigenaar blijven van de parkeergarage.' Ook PvdA noemt het onbegrijpelijk dat de gemeente het eigendom en de exploitatie van de parkeergarage op zich moet nemen. 'Kosten van het parkeren horen binnen het project', vindt Siem Bak (ChristenUnie). Vanuit de coalitie is GroenLinks tegen de aanschaf van de parkeerfaciliteit.

Woontorens

Over de on-Alphens hoge woontorens, van respectievelijk 61 (zeventien verdiepingen) en 43 meter (elf verdiepingen), is veel minder politieke discussie. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad vindt dat geen probleem, ervan uitgaande dat - zoals de gemeente heeft laten berekenen - de schaduw terecht komt op bestaande bebouwing en op het water. En zo zijn er meer vragen die leven bij raadsleden, maar waar de politici zullen vertrouwen op de berekening en onderbouwing van de gemeente. Het gaat dan om onder meer wind, geluid en trillingen.

Wel behoudt de gemeenteraad onvrede over het woningaanbod. 35 procent van de 300 appartementen gaat bestaan uit 'betaalbare woningen'. 'Het is ridicuul om nul sociale woningen te bouwen', stelt PvdA'er Peter Bakker.

Wethouder Van As zegt toe zijn best te doen dat ook voor het zogeheten middensegment (huur)appartementen komen. Maar gelijktijdig heeft hij er de buik vol van dat hem keer op keer, in zijn ogen ten onrechte, wordt verweten dat onvoldoende sociale sectorwoningen gebouwd worden. 'Men begint er iedere maand weer over, het lijkt wel of je tegen dovemans oren zit te praten', pareert hij. 'Ik wil afgerekend worden op het totaal aantal sociale huurwoningen dat wij per jaar bouwen in heel Alphen, niet per project.'

Bod van 2,5 miljoen tijdens vergadering

Insprekers waren er ook. Drie in getal. Het zijn alle drie vastgoedondernemers en hun bedrijven staan ingeschreven op hetzelfde adres. Pieter van Zeben beweert dat de gemeente een stuk perceel verkoopt aan de eigenaar van De Aarhof voor enkele honderdduizenden euro's, terwijl de grond miljoenen euro's waard zou zijn. 'Wij brengen een bod uit van 2,5 miljoen euro', maakt de directeur van projectontwikkelaar Porta Prima tijdens de vergadering bekend.

Anja van der Toorn heeft de stichting De Stem van Alphen opgericht. In de 24 uur voor de commissievergadering hebben naar eigen zeggen 450 tegenstanders van het gemeenteplan zich gemeld bij haar organisatie. Het is in haar ogen een heel slecht plan. 'Dat weet ik, want bouwen is mijn vak', spreekt ze de gemeenteraad toe. 'Door hoge woontorens te bouwen ontstaan rukwinden en slagschaduw, de bezonning verandert voor eeuwig.' Daarnaast zijn de huidige gebouwen volgens haar niet gebouwd op de 'geluidsreflectie' die de nieuwbouw veroorzaakt.

Zwartgelakte Wob-documenten

Van der Toorn woont samen met haar partner Lacko Benedek aan de Aarkade, boven Barista Café. Benedek spreekt in namens de bewoners van dat deel van de Aarkade. 'Op nog geen tien meter van onze achtergevel gaat een woontoren verrijzen van zestig meter hoog. Dat had ik nooit kunnen bedenken. Het is vreselijk', maakt hij duidelijk. 'Stel je voor, een halve Domtoren op tien meter van je huis die je alle zon ontneemt. Wij zitten in de schaduw. Het maakt het voor ons onmogelijk om te blijven wonen.'

Benedek zegt vorig jaar oktober te zijn overvallen door het plan. Op de uitnodiging om met de gemeente in gesprek te gaan, is hij niet ingegaan. De omwonende heeft er geen vertrouwen in dat hij het tij nog kan keren. 'De initiatiefnemer vertelde ons dat protesteren geen zin heeft, want het is al rond.' Het resultaat van een Wob-verzoek dat hij heeft ingediend bij de gemeente, om op basis van de Wet openbaarheid van bestuur aanvullende informatie te verkrijgen, is uit monde van Benedek een volledig zwartgelakt toegestuurd document geweest.

Verschillende raadsfracties hebben aangegeven in gesprek te willen gaan met Benedek. 'Het participatieproces is duidelijk niet goed gegaan', constateert VVD-raadslid Bas van Polanen.

Anderhalf uur gratis parkeren

Commercieel Vastgoed Centrum Alphen (CVCA) heeft per brief gereageerd op het plan en grijpt onder meer terug op de aanschaf van de parkeergarage. 'Wij vinden het als CVCA onvoorstelbaar dat wij (en overige belangenverenigingen) al zó lang strijden voor gratis parkeren, het college thans voornemens is om 8,5 miljoen euro aan gemeenschapsgeld bij te dragen aan een parkeervoorziening voor woningen, die iedere andere vastgoedontwikkelaar zelf zou moeten bekostigen, en hier een verlieslatende exploitatie voor terug krijgt.'

Het voorstel van de gemeente is wel dat wie parkeert in een van de parkeervoorzieningen, niet hoeft te betalen voor de eerste anderhalf uur dat de auto er staat. In andere delen van het Alphense centrum moet wel betaald worden.

Besluit op 22 april

Tot een eerste politiek besluit komt het later deze maand nog niet. De ingeruimde tijd voor het eerste debat bleek donderdagavond te kort te zijn. Half april debatteert de gemeenteraad verder, om op 22 april tot besluitvorming te komen.

Lees ook: Nieuwe impressies winkelcentrum De Aarhof ná grote metamorfose: zo komt het eruit te zien