Provincie zegt nee tegen Alphen: geen woningbouw in Noordrand of Gnephoek

Foto: Gemeente Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN/KOUDEKERK AAN DEN RIJN - De gemeente Alphen aan den Rijn mag geen woningen bouwen in de Noordrand- en/of Gnephoekpolder. Dat heeft de provincie Zuid-Holland duidelijk gemaakt in een brief aan het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en minister Stientje van Veldhoven (D66) van Wonen en Milieu.

De provincie zegt zich genoodzaakt te hebben gevoeld om de brief te schrijven omdat bestuurlijk overleg tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen in januari niet heeft geleid tot een gemeenschappelijk standpunt over bouwen binnen en buiten Alphen, maar in de weken daarna wel door de gemeente Alphen een collegebesluit is genomen om in een van de polders rond de plaats Alphen aan den Rijn huizen te bouwen.

'Wij betreuren het dat wij in de media hebben moeten vernemen dat de provincie als rigide wordt bestempeld', schrijft de provincie, die niet blij is dat wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) in hun ogen regelmatig in de pers en media spreekt over woningbouw in de polder en contact heeft gezocht met minister Van Veldhoven.

Plek tot 2025 of 2030?

Over woningbouw in de polder wil de provincie pas praten met de gemeente als er geen plekken in de plaats Alphen aan den Rijn meer beschikbaar zijn om woningen te bouwen, zogeheten inbreidingslocaties. Wethouder Van As zegt dat de plaats Alphen rond 2025 is volgebouwd en daarna, tot 2040, steeds 1000 tot 2000 woningen te moeten bouwen.

De provincie zegt op zijn beurt dat er tot 2030 voldoende binnenstedelijke mogelijkheden zijn om in de woningbehoefte van de plaats Alphen te voorzien. 'Hierbij is rekening gehouden met binnenlandse en buitenlandse migratie en met dertig procent planuitval. De woningbehoefte, inclusief migratie, van Alphen-stad tot 2030 bedraagt ongeveer 3800 woningen. Het programma voor Alphen-stad bedraagt circa 4500 woningen', meent de provincie.

'Dat laatste cijfer komt mede omdat u afgelopen zomer nog ongeveer twintig binnenstedelijke locaties heeft gevonden met ruimte voor in totaal circa 2000 woningen. Er zijn dus voldoende mogelijkheden voor Alphen-stad om tot 2030 in de behoefte te voorzien', vervolgt de provincie.

Besluit gemeenteraad

Het was de bedoeling dat de gemeenteraad eind maart zou instemmen met bouwen in Noordrandpolder (tussen Alphen en Woubrugge, ten westen van de N207) en nieuw onderzoek naar de financiële haalbaarheid van woningbouw in de Gnephoekpolder (de polder tussen de 's-Molenaarsbrug en de Koningin Máximabrug).

Door de coronacrisis is besluitvorming uitgesteld. Zodra de gemeenteraad een beslissing had genomen, was het woord geweest aan de provincie. De provincie geeft nu per brief aan niet mee te zullen werken als de gemeenteraad beslist om woningbouw in de Noordrand en/of Gnephoek toe te staan.

Woningbouw Rijnhaven

De provincie belooft de gemeente Alphen om mee te werken met het realiseren van woningbouwlocaties op plekken in Alphen zelf. Ook de mogelijkheid om te bouwen op bedrijventerreinen wordt geopend. Zo wil de provincie Zuid-Holland met Alphen praten over financiële ondersteuning om overlastgevende bedrijven op industrieterrein Rijnhaven-Oost uit te plaatsen, die op dit moment de bouw van een groot aantal huizen in de omgeving van winkelcentrum Baronie belemmeren.

Een compliment krijgt wethouder Van As ook van de provincie. 'U bent een van de weinige gemeenten die de afgelopen vijf jaren hun woningbehoefte ook daadwerkelijk heeft gerealiseerd', schrijft de provincie. Als voorbeelden worden de gebouwde appartementen rond het Alphense NS-station en het transformeren van oude kantoorpanden tot woningbouw genoemd.

Lees ook: Gemeenteraad gaat instemmen met bouwen in Noordrandpolder en onderzoek Gnephoek