Woningbouw in Alphense polders: van splijtzwam naar pure noodzaak

Foto: Gemeente Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Dat de woningnood hoog is in Alphen aan den Rijn, daar is vrijwel iedereen het over eens. Maar in de politiek wordt al jaren gediscussieerd over waar er huizen moeten worden gebouwd. Het college van burgemeester en wethouders wil dat nu doen in twee omliggende polders, waaronder de veelbesproken Gnephoek ten westen van Alphen. 'Onontkoombaar', noemt wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) die keuze.

Ruim 70.000 mensen wonen er in de plaats Alphen aan den Rijn. En dat aantal zal volgens Van As alleen maar oplopen. 'We zitten met een enorme woningdruk, met wachtlijsten van acht à negen jaar. Dat is niet langer houdbaar', aldus de wethouder.

In eerste instantie moeten er woningen binnen Alphen bij komen, bijvoorbeeld in de vorm van 'onorthodoxe' locaties die nog nader onderzoek vereisen. Maar om de verwachte bevolkingsgroei het hoofd te kunnen bieden, is in het coalitieakkoord opgenomen dat ook potentiële polderlocaties in kaart moeten worden gebracht.

Heikele kwestie

Grootste splijtzwam in aanloop naar de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, was wel of niet bouwen in de Gnephoek. Vooral voor GroenLinks was dat aanvankelijk geen optie. Totdat de partij met Nieuw Elan en CDA toetrad tot het college. Als compromis werd besloten om alleen in het zuidelijk deel van de Gnephoek woningen te bouwen, grofweg tussen de Koningin Maximabrug en de Burgemeester Bruins Slotsingel.

GroenLinks-raadslid Marijke Kottenhagen, die ruimtelijke ordening en woningbouw in haar portefeuille heeft, zegt ook wel in te zien dat de woningnood hoog is. 'Het was voor ons een heel heikele kwestie, we hadden ook wel wat uit te leggen aan onze achterban', erkent ze. 'Maar op dit stukje van de Gnephoek stond al enige industrie en het was een beetje verrommeld. Dus in die kleine hoek bouwen vinden we niet zo erg.'

Niet op korte termijn

'Dan blijft de grote polder intact', vervolgt Kottenhagen. 'Met dat prachtige open venster, zoals dat heet. Met dat enorme uitgestrekte uitzicht, wat je nog maar in kleine delen van het Groene Hart hebt. En zonder dat je verdere verstedelijking ziet.'

Het grootste probleem van bouwen in de Gnephoek, is dat het niet op korte termijn kan gebeuren. Zo moeten er eerst bedrijven worden uitgekocht, waardoor nieuwe woningen in het poldergebied tot na 2030 op zich zullen laten wachten.

Andere bouwlocaties

Als overbrugging ziet het college kansen in de zogenoemde Noordrand. Dat weiland ligt boven de Heuvelweg en de Jeltje de Bosch Kemperstraat, en tussen de N207 en de Woubrugseweg. Daar is volgens de wethouder plaats voor pakweg 1200 woningen.

Toch zal het nog zeker zes tot acht jaar duren voordat er een eerste schop in de grond gaat, zegt Van As. Tot die tijd gaat GroenLinks aandringen op het onderzoeken van andere mogelijke bouwlocaties zoals industrieterrein Hoorn-West, waar het distributiecentrum van supermarkt Hoogvliet gaat verdwijnen.

Goedkeuring van raad en provincie

De gemeenteraad moet in maart bepalen of de plannen voor woningbouw in de Alphense polders verder uitgewerkt mogen worden. Vervolgens is er ook goedkeuring nodig van de provincie Zuid-Holland.