Gemeenteraad gaat instemmen met bouwen in Noordrandpolder en onderzoek Gnephoek

Foto: Gemeente Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een ruime meerderheid van de gemeenteraad in Alphen aan den Rijn gaat instemmen met het bouwen van huizen in de Noordrandpolder tussen Alphen en Woubrugge, ten westen van de N207. Dat werd duidelijk tijdens de commissievergadering over bouwen in de polder.

Minder groot is het enthousiasme om woningen te bouwen in een deel van de Gnephoek, de polder tussen de 's-Molenaarsbrug en de Koningin Maximabrug. Onder meer de vereniging Maak het Hart niet hard is tegenstander. Het onderzoek naar de financiële haalbaarheid naar bouwen in de Gnephoek gaat echter wel uitgevoerd worden.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de besluitvormende gemeenteraadsvergadering uitgesteld van 26 maart naar 23 april.

En Noordrand, én Gnephoek

Op relatief korte termijn huizen bouwen in de Noordrand, op lange termijn in de Gnephoek. Daar zet het college van burgemeester en wethouders in Alphen aan den Rijn op in. Wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) wil niet kiezen tussen één van beide polders zoals aanvankelijk de insteek was.

Over een jaar of zes is de plaats Alphen aan den Rijn volledig volgebouwd. Dan zijn er geen zogeheten inbreilocaties meer, oftewel plekken in Alphen zelf waar nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. Wil Alphen doorgroeien zodat er straks - bijvoorbeeld - voor de nu nog thuiswonenden een woning is, moet Alphen gaan bouwen in een van de polders rond de stad.

Naar nu blijkt is dat op korte termijn niet mogelijk in de Gnephoek. Daarom kiest het gemeentebestuur voor de Noordrand om te voorkomen dat de woningbouw in 2026 stagneert. Zodoende koopt wethouder Van As tijd om een nieuw plan voor de lange termijn (na 2030) te ontwikkelen voor de Gnephoek. Want: alleen de Noordrand is niet genoeg.

1200 huizen in Noordrand

De Noordrand is de polder ten noorden van de Heuvelweg en Jeltje de Bosch Kemperstraat, tussen de Woubrugseweg en de N207 in. In die polder kunnen zo'n 1200 woningen gebouwd worden. Op dit moment worden in Alphen ongeveer 700 huizen per jaar gebouwd.

Er mag niet dieper de Gnephoek in gebouwd worden dan de denkbeeldige horizontale lijn tussen de verkeerlus van de Maximabrug en de Burgemeester Bruins Slotsingel. Bouwen in de Gnephoek zal niet voor 2030 gebeuren, kondigt wethouder Van As aan.