Ziendeweg gaat definitief dicht voor doorgaand autoverkeer

Foto: Google Street View

ZWAMMERDAM/AARLANDERVEEN - De Ziendeweg moet definitief worden aangewezen als brom-/fietspad en afgesloten worden voor doorgaand autoverkeer. Dat wil het college van burgemeester en wethouders in Alphen aan den Rijn.

Tussen april 2022 en januari 2023 is de weg als proef afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, waarbij een uitzondering gold voor landbouwvoertuigen en brommobielen. 'Het college is enthousiast over de uitkomsten van deze proef en ziet reden dit om te zetten tot een definitief besluit', aldus het gemeentebestuur. De weg moet hiermee onder meer een stuk veiliger worden voor fietsers.

Het college van B en W zegt iedereen de gelegenheid te willen geven om een zienswijze in te dienen op het voorgenomen besluit. Daarna wordt de Alphense gemeenteraad gevraagd om wensen en bedenkingen. Van 11 mei tot 22 juni liggen de bijbehorende stukken ter inzage in het gemeentehuis, die ook online te bekijken zijn. Na deze periode neemt het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit.

Voor- en tegenstanders

Al sinds de aankondiging van de proefafsluiting stonden voor- en tegenstanders van het besluit lijnrecht tegenover elkaar. De tegenstanders dienden vele bezwaarschriften - 107 in totaal - in. Maar in augustus werd al duidelijk dat de gemeente niet de intentie had om ook maar één van deze bezwaarschriften gegrond te verklaren. Het college van B en W oordeelde dat alle indieners geen belanghebbenden waren.

Lees ook: Fiets- en wandelactie voor permanent weren autoverkeer op Ziendeweg