Alphen zet in op coalitie zonder GroenLinks: ‘Opvattingen wijken echt af’

Foto: Studio Alphen

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Nieuw Elan, VVD, CDA en D66 gaan met elkaar om tafel over het vormen van een coalitie in de gemeente Alphen aan den Rijn. Dat doen de vier partijen op advies van informateur Bruno Bruins. Opvallend genoeg is GroenLinks, nummer twee in de lokale verkiezingen van vorige maand, niet uitgenodigd voor de formatiegesprekken.

Volgens de vier beoogde collegepartijen is er een te groot verschil van inzicht over woningbouw in de Gnephoekpolder. GroenLinks ziet dat niet zitten en stapte om die reden eind januari uit de coalitie met Nieuw Elan en CDA. 'De opvattingen van GroenLinks wijken echt af van hoe de vier partijen over bebouwing in Gnephoek denken', sprak voormalig VVD-minister Bruins maandagavond tegenover de Alphense gemeenteraad.

Bovendien benadrukken de vier fracties dat een vijfde coalitiepartij niet nodig is, omdat zij gezamenlijk 22 van de 39 zetels bezetten. Tot grote teleurstelling van GroenLinks, dat een zetel won (van vijf naar zes) en daardoor de tweede partij van Alphen is geworden. 'We kijken nu naar een Gnephoek-coalitie, waarbij drie van de vier partijen verlies hebben geleden. Dit doet geen recht aan de verkiezingsuitslag', reageerde fractievoorzitter José Huls geïrriteerd.

'Afbreukrisico minder groot'

D66 won weliswaar ook een zetel (van drie naar vier), maar Nieuw Elan (van tien naar acht), VVD en CDA (beide van zes naar vijf) leden allemaal verlies tijdens de verkiezingen. Huls kan zich niet vinden in de beoogde 'centrumrechtse' coalitie. 'Ja, ten aanzien van de Gnephoek hebben wij een afwijkend standpunt. Maar we schatten het afbreukrisico minder groot in. We verwachten dat er de komende vier jaar niet heel veel in de Gnephoek zal gebeuren.'

Met die laatste opmerking doelt ze op het feit dat de provincie Zuid-Holland vooralsnog bouwen in de Gnephoek blokkeert. En landelijk is daar, hoewel de Tweede Kamer unaniem vóór is, tot nu toe ook geen toestemming voor gegeven. 'We zullen toch met de grote woningbouwopgave van Alphen ook het gesprek met de provincie aan moeten gaan', betoogde informateur Bruins namens het beoogde coalitiekwartet.

Uitgestoken hand

Huls: 'Jammer dat deze tunnelvisie zo bepalend is voor de Alphense politiek. Wij zullen ons stevig verzetten tegen geldverslindende rechtse hobby’s als gratis parkeren over de rug van de belastingbetaler. Mochten de verkennende gesprekken tussen de vier partijen niet tot het gewenste resultaat leiden, dan hoop ik dat onze uitgestoken hand alsnog wordt aangenomen.'

De vier fracties komen dinsdagavond voor het eerst bij elkaar. Nieuw Elan, de grootste partij van Alphen, levert met fractievoorzitter André de Jeu de formateur. Hij hoopt dat de nieuwe coalitie, zoals door Bruins beoogd, uiterlijk op dinsdag 10 mei geïnstalleerd kan worden.

Lees ook: Nieuwe raadsleden geïnstalleerd, afscheid van vertrekkende raadsleden