D66, PvdA, SGP en RGL overstag en vanaf nu voor woningbouw Gnephoek; bijna unanieme gemeenteraad

ALPHEN AAN DEN RIJN - Als het aan D66, PvdA, SGP en RijnGouweLokaal (RGL) ligt, mag er gebouwd worden in de Gnephoekpolder. De vier politieke partijen maakten woensdagavond tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad hun ommezwaai bekend. Het kwartet voegt zich bij het rijtje fracties dat zich eerder al uitsprak huizen te willen bouwen in het natuurgebied tussen de Heimanswetering en Koningin Máximabrug. Inmiddels zijn bijna alle raadsleden om.

'Wij zeggen heel duidelijk 'nee' tegen de Gnephoek', zei D66-lijsttrekker Inge Prins in maart 2018, twee dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen, tijdens het televisiedebat op Studio Alphen. Drieënhalf jaar later is de woningnood zo hoog, dat de democraten de Gnephoek wil bebouwen. 'Daarnaast zien wij dat bouwen in de Gnephoek kansen biedt voor natuurontwikkeling, waterberging, verbetering van biodiversiteit en het behoud van de leefbaarheid in de stad', zegt D66-raadslid Pieter-Jan Morssink nu.

Ook RijnGouweLokaal is niet langer tegen woningbouw in de Gnephoek. Maar wel met een voorwaarde. '50 procent moet sociale woningbouw zijn en 10 procent voor starters', bepleit Jan de Groot. Morssink vindt 'dat we moeten bouwen naar de behoefte van de mensen in onze stad, niet naar de portemonnee van de projectontwikkelaar'. Ernst-Jan Straver (PvdA) voegt toe: 'Wij moeten verder kijken dan postzegels volbouwen als we de huidige problemen willen oplossen. Het duurt jaren voordat deze plannen gerealiseerd zijn. Nu daaraan werken, is het juiste moment.'

Motie over volbouwen Gnephoek in november

Het debat had woensdagavond plaats op initiatief van VVD, dat daartoe eerder dit jaar met succes een motie had ingediend. Raadslid Bas van Polanen zou graag zien dat in de Gnephoekpolder 20.000 tot 25.000 woningen gebouwd worden. De VVD'er kondigt aan in november een nieuwe motie in te gaan dienen tijdens de gemeenteraadsvergadering om dat voor elkaar te krijgen. Als die motie ook daadwerkelijk zo wordt ingestoken, kan 'ie niet op voldoende steun rekenen. Huizen bouwen in de Gnephoek 'ja', maar zo veel 'nee'.

Hoeveel woningen dan wel, is niet helemaal duidelijk. Evon Zevenbergen van Nieuw Elan laat zich niet uit de tent lokken en houdt het bij de afgesproken 2000 woningen in het coalitieakkoord. Maar wethouder en boegbeeld van Nieuw Elan, Gerard van As, heeft zich vorig jaar uitgesproken 5000 nieuwe woningen te willen bouwen.

Ook CDA-raadslid Jeroen van Gool laat zich niet verleiden tot het noemen van een groter aantal dan 2000 woningen. Van GroenLinks - de derde coalitiepartij met Nieuw Elan en CDA - is bekend dat het er niet meer dan die afgesproken 2000, aan de zuidrand van de Gnephoek, mogen zijn. Dat heeft Marijke Kottenhagen woensdagavond nogmaals herhaald. 'Wij denken er met de nu geraamde aantallen in Alphen en de dorpen een heel eind komen.'

Eén partij blijft fel tegen

Van ChristenUnie is de woningbouwwens ook al langer helder. Meer dan 2000 huizen is niet onbespreekbaar. 'Maar dan moet er wel werk gemaakt worden van de westelijke rondweg, ook wel bekend als de grote by-pass. Die Koningin Máximabrug ligt er niet voor niks', meent Michel du Chatinier.

SGP heeft bouwen in de Gnephoek nooit uitgesloten, maar is tegelijkertijd nooit voorstander geweest. 'Maar de woningbouwbehoefte is groot en we lopen hopeloos achter de behoefte die in onze gemeente is ontstaan', concludeert Hans Goedegebuure. En dus vindt ook SGP dat er gebouwd moet worden in de Gnephoek.

Zelfs SP zet de deur op een kier. 'Als binnenstedelijk bouwen niet toereikend is voor de woningbehoefte tot 2030, zijn wij bereid om te praten over bouwen in de Gnephoek of Noordrand', onthult John van der Kolk. De Noordrand is de polder tussen Alphen en de N446. De enige partij die altijd al tegen was en blijft, is Beter Alphen. 'Geen hoogbouw in Alphen, niet bouwen in de Gnephoek', stelt Bram Strookman. 'Als het moet, mag in de Noordrand wel gebouwd worden.'

Ondanks een vrijwel unanieme gemeenteraad is de kans dat er ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden in de Gnephoekpolder erg klein. De provincie Zuid-Holland, aan wie het is om finale-oordeel te vellen, blokkeert de wens van Alphen al jaren. Afgelopen juli herhaalde provinciegedeputeerde Anne Koning (PvdA) dat nogmaals. Mede daarom bouwt Alphen nu veel 'binnenstedelijk', met name appartementen. Als al die wooncomplexen gebouwd zijn, is er volgens Koning geen woningtekort meer in Alphen en kunnen de polders gespaard worden.

De hoop van de Alphense politiek, die het oneens is met Koning, is nu gericht op donderdag 14 oktober. Dan volgt er een gesprek tussen de minister van Binnenlandse Zaken, gedeputeerde Koning en wethouder Van As om bouwen in de Gnephoek- en Noordrandpolder eventueel toch mogelijk te maken. Dat gebeurt omdat ook de Tweede Kamer vindt dat de provincie niet zo gemakkelijk woningbouw in de polders aan de randen van Alphen kan tegenhouden.