Zoektocht naar nieuwe exploitant voor Theater Castellum stopgezet

ALPHEN AAN DEN RIJN - De zoektocht naar een nieuwe exploitant voor Theater Castellum is stopgezet. Een eerdere aanbestedingsprocedure leverde geen geschikte partij op, nu is besloten om geen nieuwe procedure in gang te zetten. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de Alphense gemeenteraad.

Ondanks het mislukken van de eerdere aanbestedingsprocedure leek het erop dat er wel partijen geïnteresseerd waren om het theater in Alphen aan den Rijn te exploiteren. 'Inmiddels zijn we verder in de tijd, en er is een nieuw college, die op basis van voortschrijdend inzicht van mening is dat het vermarkten van de exploitatie van ons Theater Castellum meer en vooral ongewenste risico's in zich heeft', valt te lezen in de brief van het college van b en w. 

Sinds de opening van Castellum in 2005 is het theater al een financieel zorgenkindje van de gemeente. Jaar in, jaar uit moet extra geld naar Castellum om de begroting sluitend te krijgen. Dat Castellum steevast geld tekort komt, heeft mede te maken met het relatief lage subsidiebedrag dat de gemeente jaarlijks beschikbaar stelt. Een nieuwe partij zou alles efficiënter moeten aanpakken en dus minder geld nodig hebben, was de gedachte.

Dat houdt in dat Castellum B.V., de huidige exploitant, het theater blijft uitbaten. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders is van mening dat met de bestaande financiële middelen die in de organisatie worden gestoken, er een prima theater kan blijven bestaan. Er moet een goed lokaal passend aanbod komen, met aansluiting met overige culturele partijen en het theater moet een podium blijven voor de scholen in de gemeente.

Na de zomer duidelijkheid

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt dit nieuwe plan met de huidige exploitant verder uitgewerkt. De verwachting is dat hier na de zomer meer duidelijkheid over komt. De subsidieverlening aan Theater Castellum voor het jaar 2023, en mogelijk ook de jaren daarna, wordt in gang gezet. Zo kan de programmering worden doorgezet en kan de organisatie zichzelf blijven ontwikkelen.

Lees ook: Theater Castellum was jarenlang niet brandveilig door opeenstapeling van fouten